• Imprimeix

Sol·licitud de designació d'instructor i/o secretari de l'expedient disciplinari

Administració pública 11427 - Sol·licitud de designació d'instructor i/o secretari de l'expedient disciplinari Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge assisteix als ens locals en els expedients disciplinaris que incoïn al seu personal, mitjançant la designació d'instructor i/o secretari de l'expedient disciplinari, prèvia sol·licitud de l'ens local.

Per poder sol·licitar aquesta designació l'ens local ha d'acreditar que no disposa de cap funcionari de carrera que pugui fer-se càrrec de la instrucció. Si també sol·licita la designació d'un secretari de l'expedient, l'ens local ha d'acreditar que no disposa de cap funcionari de carrera que pugui actuar de secretari de l'expedient.

Amb la sol·licitud l'ens local ha d'indicar el nom i cognoms de la persona expedientada o a expedientar, el càrrec que ocupa, cos a què pertany, i faltes disciplinàries presumptament comeses.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.12.2017