• Imprimeix

Subvencions per dur a terme actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós

Associacionisme i participació 5224 - Subvencions per dur a terme actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

S'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a l'atorgament de subvencions per dur a terme actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l’actualitat religiosa.

La quantia màxima inicial destinada a l'atorgament d'aquestes subvencions era de 94.000 euros. La dotació ha estat ampliada fins a un màxim de 150.000 euros.

L'àmbit temporal d'execució de les activitats objecte d'aquesta convocatòria va de l'1 de gener fins al 31 de juliol de 2016.

Llegiu-ne més

S'ha publicat la Resolució definitiva de la convocatòria. La podeu consultar al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (e-tauler).

A les entitats religioses, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquesta Ordre.

Per a les activitats incloses en l’apartat 5.1.1.h) també poden optar a les subvencions previstes en aquesta Ordre els mitjans de comunicació.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.01.2017