• Imprimeix

Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós

Societat, ciutadania i famílies 5224 - Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

Convocatòria 2017, de subvencions per a actuacions de foment, promoció i difusió de la cultura, el diàleg, i la realitat i l’actualitat religiosa. L'àmbit temporal d'execució comprèn el període entre l'1 d'agost fins al 31 de desembre de 2016.

S'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a l'atorgament de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l’actualitat religiosa.

La dotació màxima destinada a l'atorgament d'aquestes subvencions és de 150.000 euros.

 

Llegiu-ne més

S'ha publicat a l'e-tauler el Requeriment de documentació complementària de les sol·licituds presentades.

Els interessats disposen de 10 dies hàbils a comptar de la data de publicació d'aquesta notificació per fer arribar la documentació

A les entitats religioses, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquesta Ordre.

Per a les activitats incloses en l’apartat 5.1.1.h) també poden optar a les subvencions previstes en aquesta Ordre els mitjans de comunicació.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.12.2017