• Imprimeix

Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós

Societat, ciutadania i famílies 5224 - Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

S'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a l'atorgament de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l’actualitat religiosa.

La dotació màxima destinada a l'atorgament d'aquestes subvencions era de 150.000 euros.

L'àmbit temporal d'execució de les activitats objecte d'aquesta convocatòria comprèn el període entre l'1 d'agost fins al 31 de desembre de 2016.

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 d'abril al 22 de maig de 2017.

A les entitats religioses, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquesta Ordre.

Per a les activitats incloses en l’apartat 5.1.1.h) també poden optar a les subvencions previstes en aquesta Ordre els mitjans de comunicació.

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.04.2017