• Imprimeix

Tramesa d'informació pressupostària al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

9747 - Tramesa d'informació pressupostària al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Departament de la Presidència governacio

La tramesa d’informació pressupostària al DGAPH segueix un procediment que separa l’emplenament dels qüestionaris i la tramesa d’aquests qüestionaris per l’EACAT. La presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions s’ha de fer seguint el procediment que determina l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, modificat per l’Ordre GRI/73/2014, de 17 de març, que, en resum, és el següent:

  • Emplenar el qüestionari en l’aplicació Tramesa d’informació pressupostària al DGAPH (TIPGAPH) (que dirigeix a la pàgina d’autenticació d’usuaris d’EACAT), mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d’altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s’haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s’ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L’aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per l’EACAT.
  • Adjuntar aquest fitxer PDF a una tramesa d’EACAT, en l’apartat de Tràmits\Economia i al menú de Tramesa d’informació pressupostària al DGAH, i signar-la per enviar el pressupost/la liquidació al DGAH.

L’estat de les trameses al DGAH es pot consultar en l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d'altres entitats públiques al DGAH i a la Sindicatura de Comptes:http://aplicacions.municat.gencat.cat/inventaripublic

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.12.2017