• Imprimeix

Tramesa d'informació pressupostària del món local

9747 - Tramesa d'informació pressupostària del món local Departament de la Presidència governacio

La tramesa d’informació pressupostària al Departament de la Presidència segueix un procediment que separa l’emplenament dels qüestionaris i la tramesa d’aquests qüestionaris per l’EACAT. La presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions s’ha de fer seguint el procediment que determina l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, modificat per l’Ordre GRI/73/2014, de 17 de març, que, en resum, és el següent:

  • Emplenar el qüestionari en l’aplicació Tramesa d’informació pressupostària (TIP) (que dirigeix a la pàgina d’autenticació d’usuaris d’EACAT), mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d’altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s’haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s’ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L’aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per l’EACAT.
  • Adjuntar aquest fitxer PDF a una tramesa d’EACAT, en l’apartat de Tràmits\Departament de la Presidència i al menú de Tramesa d’informació pressupostària, i signar-la per enviar el pressupost/la liquidació al Departament de la Presidència.

L’estat de les trameses es pot consultar a l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d'altres entitats públiques al Departament de la Presidència i a la Sindicatura de Comptes:http://aplicacions.municat.gencat.cat/inventaripublic

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.09.2018