• Imprimeix

Ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals

Administració pública 20866 - convocatories afedap Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

S'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2018.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la distribució d'ajuts al finançament de plans de formació per a l'ocupació destinats als empleats públics locals i promoguts per les entitats locals i les federacions o associacions d'ens locals de Catalunya.

Llegiu-ne més

Podeu consultar l'adjudicació de subvencions destinades al finançament de plans de formació en el DOCG 7617, de l’11.05.2018.

Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria:

a) Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

b) La Federació de Municipis de Catalunya, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tenint en compte el que estableix l'article 10.3.b) de la Resolució, de 9 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, de 19 de juliol de 2013.

c) L'Associació Catalana de Municipis, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tenint en compte el que estableix l'article 10.3.b) de la Resolució, de 9 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013.

Què necessiteu fer?

Data actualització 11.05.2018